Profil

JUDr. Robert HOŠŤÁLEK, advokát

Odborná praxe    

  • od roku 2007 do současnosti samostatná advokátní praxe
  • od roku 2002 do současnosti nepřetržitá spolupráce s největšími českými i mezinárodními developerskými holdingy
  • od roku 2001 do současnosti nepřetržitá právní praxe zejména v oboru nemovitostí, ale též v ostatních oblastech občanského a obchodního práva, a to včetně složitých obchodních transakcí a soudních sporů

Studium

  • 2006 advokátní zkouška
  • 2003 složení státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
  • 1996 - 2001 Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta (Mgr.)

JUDr. Robert Hošťálek, advokát